Aktualności

04.2021
Zdjęcia z wizyty na terenie budowy wg. Projektu Budowlanego REMONTU, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO, W OBRĘBIE BISKUPIEC KOLONIA PIERWSZA NR 3, GMINA BISKUPIEC. Na zdjęciach widoczne zmiany w fasadzie frontowej a także bocznej- szczytowej budynku.

03.2021
Zdjęcia z realizacji prowadzonych w okolicach Biskupca , w tym prac wykonywanych aktualnie na fasadzie frontowej – kolejnej z przewidzianych do remontu elewacji budynku mieszkalno – usługowego, zamykającego ciąg zabudowy pierzejowej wzdłuż ul.1 Maja w Biskupcu .

12.2020
Zakończony Pozwoleniem na Budowę z dnia 1.12.2020 r., na podstawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , Projekt Budowlany REMONTU POSZYCIA, POKRYCIA DACHU I WIĘŹBY DACHOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BISKUPCU.

11.2020
Zdjęcia z realizacji ,zakończonego Pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Pozwoleniem na Budowę , Projektu Budowlanego Remontu i kolorystyki budynku mieszkalno – usługowego zamykającego ciąg zabudowy pierzejowej wzdłuż ul.1 Maja w Biskupcu

10.2020
Przekazane przez Kierownika budowy zdjęcia z etapu realizacji budowy dla inwestycji : Przebudowa ,rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania jednego z lokali budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi, w miejscowości Pajtuny, gmina Stawiguda.

09.2020
Na podstawie WYNIKÓW BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH, DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ , MAPY ORAZ BADAŃ KONSERWATORSKICH WRAZ Z OPISEM STANU ZACHOWANIA I PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH, z uwzględnieniem Zaleceń, wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 19.12.2019 r., powstała koncepcja uzupełniająca remontu, przebudowy i rozbudowy ostatniego z budynków mieszkalno- usługowych, kończącego zabudowę pierzejową między ul. Moniuszki i ul.Chopina w Biskupcu. Ostatecznie w odpowiedzi na przedstawioną koncepcję ,Wojewódzki Konserwator Zabytków dnia 9.11.2020 r. wydał pismo , w którym nie wniósł uwag do przedstawionego w w/w koncepcji, zamierzenia budowlanego.

08.2020
Zakończony Pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Pozwoleniem na Budowę z dnia 28.07.2020 r. , Projekt Budowlany i Wykonawczy PRZEBUDOWY Z REMONTEM BUDYNKU BIUROWEGO NADLEŚNICTWA WICHROWO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

06.2020
Relacja fotograficzna z kolejnego etapu budowy indywidualnego , parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego , realizowanego w miejscowości Ostrzeszewo . Etap polegający na wykonaniu pokrycia dachu oraz dalszych prac wykończeniowych elewacji .

05.2020
Przedstawiona na zdjęciach stanu istniejącego, forma wizualna struktury na elewacji ogrodowej budynku jednorodzinnego w miejscowości Szczęsne, która po rozwieszeniu tkaniny ma stanowić osłonę przed słońcem- rodzaj zadaszenia tarasu na okres wiosny-lata . Obok zamieszczono, otrzymane od właściciela budynku zdjęcia z realizacji struktury.

05.2020
W miesiącu Maju 2020 r. zakończony Pozwoleniem na Budowę został Projekt Budowlany REMONTU, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W OBRĘBIE BISKUPIEC KOLONIA PIERWSZA NR 3, GMINA BISKUPIEC. W załączeniu forma wizualna budynku po planowanym zakresie prac budowlanych.

04.2020
Ostateczna wersja formy wizualnej do koncepcji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie Jeziorany Kolonie, Gmina Jeziorany

03.2020
Dnia 19.03.2020 r. Projekt Budowlany PRZEBUDOWY Z REMONTEM BUDYNKU BIUROWEGO NADLEŚNICTWA WICHROWO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU uzyskał Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym samym czasie rozpoczęto przygotowanie do procesu realizacji pierwszego etapu inwestycji : Projektu Budowlanego DROGI I PLACÓW PRZY BUDYNKU BIUROWYM NADLEŚNICTWA WICHROWO-MIEJSCA POSTOJU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ
– INWESTYCJA ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ NADLEŚNICTWA , który uzyskał Pozwolenie na Budowę dnia 14.11.2019 r., poprzedzone Pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 3.10.2019 r.

03.2020
Koncepcja budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego z wiatą w formie zabudowy zagrodowej w obrębie Giławy, Gmina Purda. Budynek mieszkalny jednorodzinny zaprojektowano, jako murowany z werandą wejściową w konstrukcji drewnianej szkieletowej, zaś gospodarczy w całości drewniany w konstrukcji szkieletowej .

01.2020
Zdjęcia z etapów budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Łęgajnach , gmina Barczewo, przekazane przez Kierownika budowy dnia 17.01.2019 r.

12.2019
Wstępna koncepcja remontu, przebudowy i rozbudowy ostatniego z budynków mieszkalno- usługowych, kończącego zabudowę pierzejową przy ul. Moniuszki w Biskupcu. Przedstawiona propozycja elewacji budynku po planowanej rozbudowie, w tym przedstawiona w zestawieniu z zabudową istniejącą w widoku od strony ul.Chopina.

11.2019
Forma wizualna nowo projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Myki , gmina Dywity

24.10.2019
Dokumentacja fotograficzna ostatecznie ukończonej elewacji od strony podwórza budynku wielorodzinnego przy ul. Syreny w Biskupcu, uzupełniającej ciąg istniejącej zabudowy pierzei  przy tej ulicy

08.2019
Wizyta na istniejącym budynku mieszkalnym w ramach aktualnie wykonywanego projektu jego przebudowy oraz pobliskiej realizacji nowopowstałego budynku mieszkalnego w Biskupcu, na etapie wzniesionych ścian parteru.

07.08.2019
Zdjęcia zakończonej realizacji remontu i kolorystyki kolejnej z kamienic- budynku mieszkalno- usługowego w ciągu pierzei między ulicami Moniuszki i Chopina w Biskupcu. Zdjęcia od strony ul.Chopina.

07.2019
Projekt przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Chmielówka, gmina Biskupiec . W zakresie przebudowy i rozbudowy przewidziano przede wszystkim przebudowę na poziomie poddasza, docieplenie, oraz rozbudowę o oranżerię, pokój nad częścią parterową oraz lukarnę w pomieszczenie łazienki i zadaszenie nad wejściem.Poniżej zdjęcia stanu istniejącego

oraz forma wizualna budynku po planowanych zmianach

06.2019
Koncepcja przebudowy ,rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania jednego z lokali budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi, wraz z formą wizualna, w miejscowości Pajtuny, gmina Stawiguda. W części graficznej poniżej ujęto stan istniejący, przez wstępna koncepcję w formie szkicu , aż po wersję ostatecznie zaakceptowaną przez inwestora.

06.2019
Relacja fotograficzna z pobytu na budowie indywidualnego , parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego , realizowanego w miejscowości Kobułty . Etap realizacji to wymurowanie ścian parteru z osadzeniem nadproży oraz podciągów i słupa, a także częściowy rozstaw belek stropu .

05.2019

Zakończony Pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Pozwoleniem na Budowę, Projekt Budowlany Remontu i kolorystyki elewacji frontowej budynku usługowego- Banku, pełniącego niegdyś funkcję Ratusza w Biskupcu. Budynek wybudowany w roku 1895 r, zamykającego ciąg zabudowy pierzejowej wzdłuż ul. Pionierów i Floriańskiej w Biskupcu – inwestycja przewidziana do realizacji. Dla porównania zdjęcie z 1934 r. , aktualne i forma wizualna ujęta w projekcie wykonanym na podstawie programu prac oraz badaniach struktur tynków i okładzin przedmiotowej elewacji.

05.2019

Relacja fotograficzna z pobytu na terenie realizacji inwestycji – po zrealizowanym etapie rozbudowy części magazynowej oraz połączeń komunikacyjnych z częścią istniejącą Stacji Kontroli Pojazdów w Dobrym Mieście.

04.2019

Relacja fotograficzna z pobytu na budowie indywidualnego , parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego , realizowanego w miejscowości Ostrzeszewo . Etap realizacji to zamykanie stanu surowego , z poszyciem , przed pokryciem dachu.

03.2019

Wstępna koncepcja formy wizualnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi po planowanej rozbudowie w miejscowości Podleśna, Gmina Dobre Miasto

01.2019

Zakończony Pozwoleniem na Budowę z uzgodnieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , Projekt Budowlany Remontu i kolorystyki budynku mieszkalno – usługowego, zamykającego ciąg zabudowy pierzejowej wzdłuż ul.1 Maja w Biskupcu – inwestycja przewidziana do realizacji.

12.2018

Koncepcja Remontu Budynku Biurowego – Remont i przebudowa wraz z remontem elewacji budynku w Gminie Dobre Miasto

5.11.18

Porównawcze zestawienie widoku od strony ul. Syreny przedstawiającego formę wizualną zawartą w projekcie budynku wielorodzinnego z jednym z ostatnio zamieszczonych zdjęć realizacji budynku , w podobnym ujęciu tej fasady.

14.10.18

Kolejny etap budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w formie zabudowy plomby w pierzei przy ul. Syreny w Biskupcu

8.10.18

Kolejna koncepcja budynku mieszkalnego jednorodzinnego , tym razem w okolicach Barczewa

23.05.18

Kolejny etap budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w formie zabudowy plomby w pierzei przy ul. Syreny w Biskupcu.

10.03.18

Koncepcja nowoprojektowanego domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku

14.12.17

Propozycja formy wizualnej nowoprojektowanego remontu, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego .

9.12.17

Zdjęcia kolejnej skończonej realizacji – remontu, docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalno- usługowego  na Placu Wolności 5B w miejscowości Biskupiec jako uzupełnienie remontowanej pierzei – w nawiązaniu do aktualizacji z dnia 23.09.2016

19.11.17

Wstępna propozycja formy wizualnej nowoprojektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

27.06.17

Relacja fotograficzna z pobytu na remontowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w jej końcowym etapie realizacji . Można już zobaczyć wykonaną zgodnie z badaniami struktur tynków kolorystykę obiektu.

     

21.10.16

Zdjęcie realizacji – docieplenia remontu i kolorystyki elewacji przy ul. Moniuszki w Biskupcu

23.09.2016

Koncepcja kolorystyki do projektu remontu i docieplenia budynku mieszkalno – usługowego w zabudowie pierzejowej w Biskupcu przy ul. Pl. Wolności 5B ( Pl. Wolności 5A i 5C zostały już zrealizowane). Koncepcja uzyskała Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

23. 08.2016

Zdjęcia kolejnej skończonej realizacji – remontu, docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalno- usługowego  na Placu Wolności w miejscowości Biskupiec


07.07.2016

Relacja fotograficzna z pobytu na budowie po odbiorze i oddaniu do użytkowania rozbudowy hali magazynowej przedsiębiorstwa “POMAROL” w Biskupcu


16.06.2016

Propozycja formy wizualnej do koncepcji kładki pieszej i ruchu rowerowego przy moście z ruchem kołowym


26.03.2016

Relacja fotograficzna z pobytu na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w formie zabudowy plomby w pierzei przy ul. Syreny w Biskupcu.


06.03.2016

Oficjalne oddanie do użytku sali gimnastycznej z łącznikiem przy kompleksie szkolnym w miejscowości Kolno. Poniżej relacja fotograficzna .


05.12.2015

Propozycja formy wizualnej nowoprojektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi w jednej bryle.

17.09.2015

Relacja fotograficzna z pobytu na budowie rozbudowy hali magazynowej przedsiębiorstwa “POMAROL” w Biskupcu . Etap realizacji to ustawienie słupów nośnych zadaszenia i pod suwnice , wykonanie zadaszenia oraz mocowanie osłonowych  płyt warstwowych nad wymurowaną częścią fasady.