Sakralne

 

Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHU I WIĘŹBY DACHOWEJ KOŚCIOŁA P.W . ŚW. KRZYŻA W CZERWONCE, GMINA BISKUPIEC

Lokalizacja obiektu :  Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia dachu i więźby dachowej istniejącego budynku kościoła p.w. Św. Krzyża znajdującego się w Czerwonce na działce 274, obręb Czerwonka, gmina Biskupiec, powiat Olsztyński, województwo Warmińsko- Mazurskie.

 Zabytkowy kościół powstał w roku 1895, jako ewangelicko- augsburski, obecnie jest to obiekt sakralny- kościół należący do parafii rzymsko- katolickiej p.w. Św. Mikołaja i Antoniego w Biesowie. Na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20.01.2000r. Budynek został wpisany do rejestru zabytków.

 

Rok powstania dokumentacji: 2011

Cechy charakterystyczne zabudowy:  Pod względem formy architektonicznej bryła kościoła została wykonana na planie krzyża łacińskiego, jako obiekt jedno nawowy, halowy bez naw bocznych i transeptu, a jedynie z wnęką zakrystii zlokalizowaną w części gospodarczo- dydaktycznej, dostępną przez otwór bez drzwi.

 

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , pozwolenie na budowę i realizacja projektu.


 

Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO W BISKUPCU , PRZY UL.BOGUSŁAWSKIEGO

Lokalizacja obiektu : działka przy ul. Bogusławskiego zlokalizowana w historycznym centrum miasta Biskupca, w pobliżu kościoła i budynków parafii św. Jana, oraz rzeki Dymer . Pierwotnie działka była niezabudowana ,jako plomba w zabudowie pierzei wzdłuż w/w ulicy.

Działka podlega wszelkiej przewidzianej w zapisach Planu Miejscowego formie ochrony konserwatorskiej.

Rok powstania dokumentacji: 2003

Cechy charakterystyczne zabudowy: Zabudowa składała się z wypełnienia  pierzei od ul. Bogusławskiego budynkiem domu zakonnego – trzykondygnacyjnym z poddaszem użytkowym , oraz wypełnienia zabudowy od strony rzeki, budynkiem parterowym z poddaszem – gospodarczo- garażowym. Oba te budynki są połączone  pomostem- tarasem dostępnym z wysokości piętra budynku domu zakonnego. W parterze domu zakonnego zaprojektowano kaplicę dla sióstr zakonnych przebywającym w domu.

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , pozwolenie na budowę i realizacja projektu.


 

Nazwa obiektu: Projekt Stacji Drogi Krzyżowej i Ogrodzenia wokół Kościoła Błogosławionej Karoliny w Biskupcu

Lokalizacja obiektu : Działka wokół Kościoła w pobliżu ul. Warszawskiej w Biskupcu

Rok powstania dokumentacji: 2002

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , pozwolenie na budowę i realizacja projektu.


 

Nazwa obiektu: PRZEGLĄDY KOŚCIOŁA W KOBUŁTACH I LUTRACH

Lokalizacja obiektu : Przegląd techniczny Kościoła w Kobułtach , gmina Biskupiec i Kościoła w Lutrach , gmina Kolno.

Rok powstania dokumentacji: 2007- 2012

Etap realizacji opracowania : Raporty z przeglądów przekazane dla parafii w Kobułtach i Lutrach