Zakres działalności

 • SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • INWENTARYZACJE WSZYSTKICH RODZAJÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
 • DORADZTWO TECHNICZNE W SPRAWIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH/KUPNA PROJEKTÓW POWTARZALNYCH
 • ADAPTACJE DO WARUNKÓW MIEJSCOWYCH WSZYSTKICH PROJEKTÓW POWTARZALNYCH.
 • KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE
 • SPORZĄDZANIE PROGRAMÓW ORGANIZACYJNYCH I FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH
 • WIZUALIZACJE OBIEKTÓW
 • TERMOMODERNIZACJE OBIEKTÓW
 • ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK BUDOWLANYCH
 • ARANŻACJA WNĘTRZ
 • ARANŻACJA ZIELENI
 • KOSZTORYSY
 • SPECYFIKACJE

PROJEKTOWANE OBIEKTY

 • MIESZKALNE JEDNORODZINNE
 • MIESZKALNE WIELORODZINNE
 • DOMKI LETNISKOWE W TYM BUDOWANE W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ- Z DREWNA(DOMY Z BALA, DOMU O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ-ŚCIANY RYGLOWEJ)
 • GOSPODARCZO/GARAŻOWE
 • USŁUGOWE/BIUROWE
 • SPORTOWE
 • SZKOLNE
 • MAGAZYNOWE
 • PRZEMYSŁOWE
 • ZWIĄZANE Z REKREACJĄ (PENSJONATY /HANGARY SPRZĘTU WODNEGO ITP.)
 • MAŁEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ

WSZYSTKIE RODZAJE PROJEKTÓW W/W OBIEKTÓW SĄ PRZEZE MNIE REALIZOWANE  RÓWNIEŻ W PRZYPADKU GDY SĄ TO OBIEKTY ISTNIEJĄCE, PODLEGAJĄCE REMONTOWI, PRZEBUDOWIE ,ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA, A TAKŻE GDY SĄ TO OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄ SIĘ NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ.