Aktualności

08.2019
Wizyta na istniejącym budynku mieszkalnym w ramach aktualnie wykonywanego projektu jego przebudowy oraz pobliskiej realizacji nowopowstałego budynku mieszkalnego w Biskupcu, na etapie wzniesionych ścian parteru.

07.08.2019
Zdjęcia zakończonej realizacji remontu i kolorystyki kolejnej z kamienic- budynku mieszkalno- usługowego w ciągu pierzei między ulicami Moniuszki i Chopina w Biskupcu. Zdjęcia od strony ul.Chopina.

07.2019
Projekt przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Chmielówka, gmina Biskupiec . W zakresie przebudowy i rozbudowy przewidziano przede wszystkim przebudowę na poziomie poddasza, docieplenie, oraz rozbudowę o oranżerię, pokój nad częścią parterową oraz lukarnę w pomieszczenie łazienki i zadaszenie nad wejściem.Poniżej zdjęcia stanu istniejącego

oraz forma wizualna budynku po planowanych zmianach

06.2019
Koncepcja przebudowy ,rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania jednego z lokali budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi, wraz z formą wizualna, w miejscowości Pajtuny, gmina Stawiguda. W części graficznej poniżej ujęto stan istniejący, przez wstępna koncepcję w formie szkicu , aż po wersję ostatecznie zaakceptowaną przez inwestora.

06.2019
Relacja fotograficzna z pobytu na budowie indywidualnego , parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego , realizowanego w miejscowości Kobułty . Etap realizacji to wymurowanie ścian parteru z osadzeniem nadproży oraz podciągów i słupa, a także częściowy rozstaw belek stropu .

05.2019

Zakończony Pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Pozwoleniem na Budowę, Projekt Budowlany Remontu i kolorystyki elewacji frontowej budynku usługowego- Banku, pełniącego niegdyś funkcję Ratusza w Biskupcu. Budynek wybudowany w roku 1895 r, zamykającego ciąg zabudowy pierzejowej wzdłuż ul. Pionierów i Floriańskiej w Biskupcu – inwestycja przewidziana do realizacji. Dla porównania zdjęcie z 1934 r. , aktualne i forma wizualna ujęta w projekcie wykonanym na podstawie programu prac oraz badaniach struktur tynków i okładzin przedmiotowej elewacji.

05.2019

Relacja fotograficzna z pobytu na terenie realizacji inwestycji – po zrealizowanym etapie rozbudowy części magazynowej oraz połączeń komunikacyjnych z częścią istniejącą Stacji Kontroli Pojazdów w Dobrym Mieście.

04.2019

Relacja fotograficzna z pobytu na budowie indywidualnego , parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego , realizowanego w miejscowości Ostrzeszewo . Etap realizacji to zamykanie stanu surowego , z poszyciem , przed pokryciem dachu.

03.2019

Wstępna koncepcja formy wizualnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi po planowanej rozbudowie w miejscowości Podleśna, Gmina Dobre Miasto

01.2019

Zakończony Pozwoleniem na Budowę z uzgodnieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , Projekt Budowlany Remontu i kolorystyki budynku mieszkalno – usługowego, zamykającego ciąg zabudowy pierzejowej wzdłuż ul.1 Maja w Biskupcu – inwestycja przewidziana do realizacji.

12.2018

Koncepcja Remontu Budynku Biurowego – Remont i przebudowa wraz z remontem elewacji budynku w Gminie Dobre Miasto

5.11.18

Porównawcze zestawienie widoku od strony ul. Syreny przedstawiającego formę wizualną zawartą w projekcie budynku wielorodzinnego z jednym z ostatnio zamieszczonych zdjęć realizacji budynku , w podobnym ujęciu tej fasady.

14.10.18

Kolejny etap budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w formie zabudowy plomby w pierzei przy ul. Syreny w Biskupcu

8.10.18

Kolejna koncepcja budynku mieszkalnego jednorodzinnego , tym razem w okolicach Barczewa

23.05.18

Kolejny etap budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w formie zabudowy plomby w pierzei przy ul. Syreny w Biskupcu.

10.03.18

Koncepcja nowoprojektowanego domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku

14.12.17

Propozycja formy wizualnej nowoprojektowanego remontu, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego .

9.12.17

Zdjęcia kolejnej skończonej realizacji – remontu, docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalno- usługowego  na Placu Wolności 5B w miejscowości Biskupiec jako uzupełnienie remontowanej pierzei – w nawiązaniu do aktualizacji z dnia 23.09.2016

19.11.17

Wstępna propozycja formy wizualnej nowoprojektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

27.06.17

Relacja fotograficzna z pobytu na remontowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w jej końcowym etapie realizacji . Można już zobaczyć wykonaną zgodnie z badaniami struktur tynków kolorystykę obiektu.

     

21.10.16

Zdjęcie realizacji – docieplenia remontu i kolorystyki elewacji przy ul. Moniuszki w Biskupcu

23.09.2016

Koncepcja kolorystyki do projektu remontu i docieplenia budynku mieszkalno – usługowego w zabudowie pierzejowej w Biskupcu przy ul. Pl. Wolności 5B ( Pl. Wolności 5A i 5C zostały już zrealizowane). Koncepcja uzyskała Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

23. 08.2016

Zdjęcia kolejnej skończonej realizacji – remontu, docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalno- usługowego  na Placu Wolności w miejscowości Biskupiec


07.07.2016

Relacja fotograficzna z pobytu na budowie po odbiorze i oddaniu do użytkowania rozbudowy hali magazynowej przedsiębiorstwa “POMAROL” w Biskupcu


16.06.2016

Propozycja formy wizualnej do koncepcji kładki pieszej i ruchu rowerowego przy moście z ruchem kołowym


26.03.2016

Relacja fotograficzna z pobytu na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w formie zabudowy plomby w pierzei przy ul. Syreny w Biskupcu.


06.03.2016

Oficjalne oddanie do użytku sali gimnastycznej z łącznikiem przy kompleksie szkolnym w miejscowości Kolno. Poniżej relacja fotograficzna .


05.12.2015

Propozycja formy wizualnej nowoprojektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi w jednej bryle.

17.09.2015

Relacja fotograficzna z pobytu na budowie rozbudowy hali magazynowej przedsiębiorstwa “POMAROL” w Biskupcu . Etap realizacji to ustawienie słupów nośnych zadaszenia i pod suwnice , wykonanie zadaszenia oraz mocowanie osłonowych  płyt warstwowych nad wymurowaną częścią fasady.