Aktualności

5.11.18

Porównawcze zestawienie widoku od strony ul. Syreny przedstawiającego formę wizualną zawartą w projekcie budynku wielorodzinnego z jednym z ostatnio zamieszczonych zdjęć realizacji budynku , w podobnym ujęciu tej fasady.

14.10.18

Kolejny etap budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w formie zabudowy plomby w pierzei przy ul. Syreny w Biskupcu

8.10.18

Kolejna koncepcja budynku mieszkalnego jednorodzinnego , tym razem w okolicach Barczewa

23.05.18

Kolejny etap budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w formie zabudowy plomby w pierzei przy ul. Syreny w Biskupcu.

10.03.18

Koncepcja nowoprojektowanego domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku

14.12.17

Propozycja formy wizualnej nowoprojektowanego remontu, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego .

9.12.17

Zdjęcia kolejnej skończonej realizacji – remontu, docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalno- usługowego  na Placu Wolności 5B w miejscowości Biskupiec jako uzupełnienie remontowanej pierzei – w nawiązaniu do aktualizacji z dnia 23.09.2016

19.11.17

Wstępna propozycja formy wizualnej nowoprojektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

27.06.17

Relacja fotograficzna z pobytu na remontowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w jej końcowym etapie realizacji . Można już zobaczyć wykonaną zgodnie z badaniami struktur tynków kolorystykę obiektu.

     

21.10.16

Zdjęcie realizacji – docieplenia remontu i kolorystyki elewacji przy ul. Moniuszki w Biskupcu

23.09.2016

Koncepcja kolorystyki do projektu remontu i docieplenia budynku mieszkalno – usługowego w zabudowie pierzejowej w Biskupcu przy ul. Pl. Wolności 5B ( Pl. Wolności 5A i 5C zostały już zrealizowane). Koncepcja uzyskała Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

23. 08.2016

Zdjęcia kolejnej skończonej realizacji – remontu, docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalno- usługowego  na Placu Wolności w miejscowości Biskupiec


07.07.2016

Relacja fotograficzna z pobytu na budowie po odbiorze i oddaniu do użytkowania rozbudowy hali magazynowej przedsiębiorstwa “POMAROL” w Biskupcu


16.06.2016

Propozycja formy wizualnej do koncepcji kładki pieszej i ruchu rowerowego przy moście z ruchem kołowym


26.03.2016

Relacja fotograficzna z pobytu na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w formie zabudowy plomby w pierzei przy ul. Syreny w Biskupcu.


06.03.2016

Oficjalne oddanie do użytku sali gimnastycznej z łącznikiem przy kompleksie szkolnym w miejscowości Kolno. Poniżej relacja fotograficzna .


05.12.2015

Propozycja formy wizualnej nowoprojektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi w jednej bryle.

17.09.2015

Relacja fotograficzna z pobytu na budowie rozbudowy hali magazynowej przedsiębiorstwa “POMAROL” w Biskupcu . Etap realizacji to ustawienie słupów nośnych zadaszenia i pod suwnice , wykonanie zadaszenia oraz mocowanie osłonowych  płyt warstwowych nad wymurowaną częścią fasady.